ข่าวสาร

InnovMetric เปิดตัว PolyWorks® 2022

ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ใช้ระบบดิจิทัลแบบเปิดเป็นครั้งแรก สำหรับการจัดการข้อมูลการวัด 3 มิติและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
InnovMetric คือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระที่มอบการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ผลิตทุกขนาด เพื่อให้สามารถแปลงกระบวนการวัด 3 มิติเป็นระบบดิจิทัลได้ โดย Polyworks 2022 ที่เปิดตัววันนี้ เป็นระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับการวัด 3 มิติแบบอัจฉริยะรุ่นล่าสุด PolyWorks 2022 นำเสนอฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยขยายขอบเขตความสามารถของรากฐานสามอย่างในระบบนิเวศได้อย่างมาก ได้แก่  ขณะนี้แพลตฟอร์มการวัด 3 มิติอเนกประสงค์ อำนวยความสะดวกให้การตรวจวัดหลายชิ้นงานแม้จะไม่มีข้อมูล CAD และยังเปิดตัวฮับข้อมูลสากลอีกด้วย 
อ่านเพิ่มเติม

InnovMetric เปิดตัว PolyWorks® 2022

InnovMetric คือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระที่มอบการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ผลิตทุกขนาด เพื่อให้สามารถแปลงกระบวนการวัด 3 มิติเป็นระบบดิจิทัลได้ โดย Polyworks ...