Łączniki PLM

Łączniki PLM PolyWorks|DataLoop™ łączą cyfrowo ekosystemy zarządzania cyklem życia produktu oraz pomiaru 3D, umożliwiając działom projektowania produktu, produkcji i pomiaru 3D łatwy dostęp do definicji produktu oraz danych pomiarowych 3D oraz ich udostępnianie, jak również zwiększenie wydajności procesów kontroli jakości.

Uniwersalny dostęp cyfrowy do danych CAD i danych pomiarowych 3D

Nasze łączniki PLM minimalizują ryzyko błędów i eliminują straty czasowe wynikające z ręcznej wymiany danych, zapewniając doskonałą cyfrową interoperacyjność między ekosystemami PLM i pomiaru 3D

Importowanie danych CAD przechowywanych w PLM bezpośrednio do PolyWorks®

Wyszukuj modele i złożenia CAD przechowywane w PLM za pomocą PolyWorks|Inspector™ i bezpośrednio importuj wszelkie poprawki.

Uzyskiwanie dostępu do danych pomiarowych 3D i wyników z PLM

Wstawiaj hiperłącza do elementów PLM pojedynczych części lub zestawów i za pomocą jednego kliknięcia uzyskuj dostęp do powiązanych danych pomiarowych 3D oraz wyników.

Ulepszenie cyfrowych procesów PLM dzięki danym pomiarowym 3D

Przyspieszaj opracowywanie nowego produktu i aktywnie popraw jakość produktu, wykorzystując cenne dane pomiarowe 3D w cyfrowych procesach PLM przedsiębiorstwa

Projektowanie zmian

Masz możliwość uzyskania w łatwy sposób dostępu do danych pomiarowych 3D z systemu PLM, a tym samym rozwiązywania problemów przy projektowaniu i produkcji oraz sprawdzania powodzenia lub niepowodzenia poprawki.

Możliwość śledzenia wersji

Dokumentuj przyczyny wprowadzanych zmian projektowych przy użyciu hiperłączy wskazujących odpowiednie dane pomiarowe 3D i wątki dyskusyjne.

Zatwierdzanie optymalizacji procesu

Poprawiaj skuteczność istniejących procesów zatwierdzania opartych na PLM, łącząc wersje CAD z odpowiednimi danymi pomiarowymi 3D.

Ustawiczne wprowadzanie usprawnień

Analizuj możliwości bieżącego procesu produkcyjnego, aby usprawniać następne konstrukcje produktów.

Projektowanie zmian

Masz możliwość uzyskania w łatwy sposób dostępu do danych pomiarowych 3D z systemu PLM, a tym samym rozwiązywania problemów przy projektowaniu i produkcji oraz sprawdzania powodzenia lub niepowodzenia poprawki.

Możliwość śledzenia wersji

Dokumentuj przyczyny wprowadzanych zmian projektowych przy użyciu hiperłączy wskazujących odpowiednie dane pomiarowe 3D i wątki dyskusyjne.

Zatwierdzanie optymalizacji procesu

Poprawiaj skuteczność istniejących procesów zatwierdzania opartych na PLM, łącząc wersje CAD z odpowiednimi danymi pomiarowymi 3D.

Ustawiczne wprowadzanie usprawnień

Analizuj możliwości bieżącego procesu produkcyjnego, aby usprawniać następne konstrukcje produktów.