PLM Connectors

The PolyWorks|DataLoop™ PLM Connectors เชื่อมโยงการจัดการวัฏจักรผลิตภัณฑ์ (PLM) และระบบนิเวศการวัด 3 มิติเข้าด้วยกัน ช่วยให้ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ ทีมผลิต และทีมวัด 3 มิติสามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลคำสั่งและข้อมูลการวัด 3 มิติของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังช่วยเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการประกันคุณภาพอีกด้วย

การเข้าถึงข้อมูล CAD และการวัด 3 มิติผ่านระบบดิจิทัลแบบอเนกประสงค์

PLM Connectors ของเราลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด และลดการเสียเวลาที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยตัวเอง โดยรับรองการประสานการทำงานผ่านระบบดิจิทัลระหว่าง PLM กับระบบนิเวศการวัด 3 มิติ

นำเข้าข้อมูล CAD ที่จัดเก็บไว้ใน PLM ไปยัง PolyWorks® โดยตรง

ค้นหาโมเดล CAD และชุดประกอบที่จัดเก็บอยู่ใน PLM จาก PolyWorks|Inspector™ และนำเข้าไฟล์ฉบับแก้ไขได้โดยตรง

เข้าถึงข้อมูลการวัด 3 มิติและผลลัพธ์จาก PLM

แทรกไฮเปอร์ลิงก์ลงในรายการ PLM ของชิ้นส่วนเดี่ยวหรือชุดขิ้นส่วนประกอบ และเข้าถึงข้อมูลการวัด 3 มิติที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ในคลิกเดียว

เสริมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ PLM ดิจิทัลของเราด้วยข้อมูลการวัด 3 มิติ

เร่งขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเชิงรุก ด้วยการผสานรวมข้อมูลการวัด 3 มิติที่มีค่าเข้ากับกระบวนการ PLM ดิจิทัลขององค์กร

การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม

เข้าถึงข้อมูลการวัด 3 มิติจาก PLM ได้อย่างง่ายดาย เพื่อแก้ไขปัญหาการออกแบบและการผลิต และตรวจสอบว่าการแก้ไขประสบความสำเร็จหรือไม่

ตรวจสอบย้อนกลับไฟล์ฉบับแก้ไข

จดบันทึกสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมผ่านไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งนำทางไปยังข้อมูลการวัด 3 มิติและกระทู้การสนทนาที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติที่ใช้ PLM โดยการเชื่อมโยงการแก้ไขไฟล์ CAD เข้ากับข้อมูลการวัด 3 มิติที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงต่อเนื่อง

วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตในปัจจุบันขององค์กร เพื่อปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นถัดไป

การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม

เข้าถึงข้อมูลการวัด 3 มิติจาก PLM ได้อย่างง่ายดาย เพื่อแก้ไขปัญหาการออกแบบและการผลิต และตรวจสอบว่าการแก้ไขประสบความสำเร็จหรือไม่

ตรวจสอบย้อนกลับไฟล์ฉบับแก้ไข

จดบันทึกสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมผ่านไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งนำทางไปยังข้อมูลการวัด 3 มิติและกระทู้การสนทนาที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติที่ใช้ PLM โดยการเชื่อมโยงการแก้ไขไฟล์ CAD เข้ากับข้อมูลการวัด 3 มิติที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงต่อเนื่อง

วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตในปัจจุบันขององค์กร เพื่อปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นถัดไป