Pakiety

 

PREMIUM

STANDARD

PROBING++

PROBING

GAUGING

Przenośne urządzenia pomiarowe do pomiaru sondą

Wszystkie dostępne wtyczki przeznaczone dla ramion pomiarowych, sond optycznych, trakerów laserowych, ręcznych maszyn współrzędnościowych i teodolitów.

 

Maszyny CNC CMM do pomiaru sondą

Wtyczka CNC CMM z bezpośrednią komunikacją z kontrolerami maszyn współrzędnościowych oraz wtyczka I++ w trybie CNC.

 

  

Przenośne urządzenia pomiarowe do skanowania chmur punktów

Wszystkie dostępne wtyczki do skanowania chmury punktów i funkcje importu różnych natywnych formatów plików chmur punktów dla laserowych skanerów liniowych, skanerów światła strukturalnego, skanerów siatek sferycznych o dużym zasięgu i innych.

   

Maszyny CNC CMM z możliwością skanowania chmur punktów

Skaner laserowy obsługiwany przez wtyczkę CNC CMM.

    

Cyfrowe przyrządy pomiarowe

Wszystkie dostępne wtyczki cyfrowych przyrządów pomiarowych.

Ręczne wprowadzanie danych pomiarowych i kontroli wizualnych

Ręczne wprowadzanie niestandardowych danych ilościowych i jakościowych pomiarów w celu zintegrowania danych z mierników i kontroli wizualnych.

Tworzenie siatek o wysokiej jakości w czasie rzeczywistym (Real-time quality meshing) oraz tworzenie siatek z chmur punktów offline

Przekształcanie zeskanowanych chmur punktów w modele polygonowe za pomocą tworzenia siatek o wysokiej jakości w czasie rzeczywistym na potrzeby przetwarzania sieciowego podczas skanowania laserowego części oraz tworzenia siatek w trybie offline na podstawie plików danych chmur punktów.

   

Moduł PolyWorks|Modeler™ Light

Podstawowe funkcje edycji polygonów wymagane do naprawy i dopasowania zeskanowanych modeli polygonowych w celu dalszego przetwarzania.

    

Opcja   Wtyczka PolyWorks|AR™

Oprogramowanie mieszanej rzeczywistości, które nakłada wyniki pomiarów 3D i instrukcje graficzne na kontrolowane części.

  

Opcja

Opcja

Translator plików CAD dla formatów neutralnych IGES/STEP

Import plików IGES i STEP.

Zestaw narzędzi do wyrównywania

Potężny zestaw funkcji do wyrównywania danych pomiarowych do modeli CAD, które obejmują najlepsze dopasowania powierzchni ograniczonych i przekrojów, najlepsze dopasowania w granicach tolerancji, jak również techniki bazujące na cechach, punktach referencyjnych, miernikach Flush & Gap i innych.

Zestaw narzędzi do kontroli wymiarów

Największy zakres funkcji kontroli wymiarów na rynku do kompletnej analizy odchyłek powierzchni, krawędzi oraz przekrojów, wymiarowania cech geometrycznych, analizy Flush & Gap, promieni profili, wymiarowania linii charakterystycznych projektu, grubości, odstępu oraz wiele innych.

Zestaw inteligentnych narzędzi GD&T

Analiza GD&T bazująca na algorytmach opisanych w normach ASME oraz ISO, zaawansowane możliwości określenia ramki baz wymiarowych (obsługa szyków cech bazowych, baz złożonych oraz baz cząstkowych), obsługa modyfikatorów baz oraz stref tolerancji, zaawansowane funkcje strefy tolerancji (promieniowe, prostokątne, nierówne dwustronne i jednostronne) i nie tylko.

Zestaw narzędzi do raportowania

Zorientowany na przeglądanie wyników kontroli proces raportowania, który obejmuje narzędzie Przeglądarka wyników kontroli, widoki kontroli, dynamicznie aktualizowane tabele i zrzuty, automatyczne generowanie raportów, narzędzie Edytor raportów do dostosowywania zawartości i układu raportów oraz eksport do formatów PDF, Excel, Word i HTML.

Tryb symulacji do przygotowania projektu offline

Konfiguracja projektu bez sprzętu pomiarowego przez symulację nabycia punktów, procesu pomiaru oraz ruchu elementów maszyny obsługiwanych w ramach pakietu.

Powtarzalne procedury przy pomiarach wieloczęściowych

Format projektów zawierających dużą liczbę pomiarów, funkcja Odtwórz inspekcję do automatycznego odtwarzania procesu pomiaru, uniwersalny edytor sekwencji przeznaczony do maszyn współrzędnościowych CNC i przenośnych urządzeń pomiarowych.

Zestaw narzędzi do kontroli statystycznej procesu (SPC)

Narzędzie SPC, które umożliwia automatyczne obliczanie i aktualizowanie bazy danych ze statystykami części dotyczącymi wymiarów obiektów i odchyłek powierzchni. Udostępnia wykresy trendów, statystyczne mapy kolorów i powiązane narzędzia do analizy.

Opcja   Translatory natywnych plików CAD

Opcjonalne translatory używane do importowania modeli CAD z powiązanymi z nimi informacjami o wytwarzaniu produktu (PMI) tworzonych w profesjonalnych rozwiązaniach CAD: CATIA V6/V5, CATIA V4*, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor* i SolidWorks.

*Dla tych formatów plików CAD nie jest jeszcze dostępny import PMI.

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

 

Opcja   Pomiar profilu płata

Opcjonalne rozwiązanie do kompleksowej analizy wymiarowej łopatek turbin, śmigła wentylatora i sprężarki.

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

 

Roczne wsparcie / obsługa techniczna

  • Nowe główne wersje oprogramowania PolyWorks wprowadzone w ciągu roku.
  • Miesięczne wersje pośrednie, które zawierają ulepszenia oprogramowania, poprawki błędów i aktualizacje wtyczek.
  • Pomoc ze strony naszego zespołu wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
  • Uzyskaj dostęp do platformy online MyPolyWorks.

 

PREMIUM

STANDARD

PROBING++

PROBING

GAUGING

Przenośne urządzenia pomiarowe do pomiaru sondą

Wszystkie dostępne wtyczki przeznaczone dla ramion pomiarowych, sond optycznych, trakerów laserowych, ręcznych maszyn współrzędnościowych i teodolitów.

 

Maszyny CNC CMM do pomiaru sondą

Wtyczka CNC CMM z bezpośrednią komunikacją z kontrolerami maszyn współrzędnościowych oraz wtyczka I++ w trybie CNC.

 

  

Przenośne urządzenia pomiarowe do skanowania chmur punktów

Wszystkie dostępne wtyczki do skanowania chmury punktów i funkcje importu różnych natywnych formatów plików chmur punktów dla laserowych skanerów liniowych, skanerów światła strukturalnego, skanerów siatek sferycznych o dużym zasięgu i innych.

   

Maszyny CNC CMM z możliwością skanowania chmur punktów

Skaner laserowy obsługiwany przez wtyczkę CNC CMM.

    

Cyfrowe przyrządy pomiarowe

Wszystkie dostępne wtyczki cyfrowych przyrządów pomiarowych.

Ręczne wprowadzanie danych pomiarowych i kontroli wizualnych

Ręczne wprowadzanie niestandardowych danych ilościowych i jakościowych pomiarów w celu zintegrowania danych z mierników i kontroli wizualnych.

Tworzenie siatek o wysokiej jakości w czasie rzeczywistym (Real-time quality meshing) oraz tworzenie siatek z chmur punktów offline

Przekształcanie zeskanowanych chmur punktów w modele polygonowe za pomocą tworzenia siatek o wysokiej jakości w czasie rzeczywistym na potrzeby przetwarzania sieciowego podczas skanowania laserowego części oraz tworzenia siatek w trybie offline na podstawie plików danych chmur punktów.

   

Moduł PolyWorks|Modeler™ Light

Podstawowe funkcje edycji polygonów wymagane do naprawy i dopasowania zeskanowanych modeli polygonowych w celu dalszego przetwarzania.

    

Wtyczka PolyWorks|AR™

Oprogramowanie mieszanej rzeczywistości, które nakłada wyniki pomiarów 3D i instrukcje graficzne na kontrolowane części.

    

Opcja   Wtyczka PolyWorks|AR™

Oprogramowanie mieszanej rzeczywistości, które nakłada wyniki pomiarów 3D i instrukcje graficzne na kontrolowane części.

   

Opcja

Opcja

Translator plików CAD dla formatów neutralnych IGES/STEP

Import plików IGES i STEP.

Zestaw narzędzi do wyrównywania

Potężny zestaw funkcji do wyrównywania danych pomiarowych do modeli CAD, które obejmują najlepsze dopasowania powierzchni ograniczonych i przekrojów, najlepsze dopasowania w granicach tolerancji, jak również techniki bazujące na cechach, punktach referencyjnych, miernikach Flush & Gap i innych.

Zestaw narzędzi do kontroli wymiarów

Największy zakres funkcji kontroli wymiarów na rynku do kompletnej analizy odchyłek powierzchni, krawędzi oraz przekrojów, wymiarowania cech geometrycznych, analizy Flush & Gap, promieni profili, wymiarowania linii charakterystycznych projektu, grubości, odstępu oraz wiele innych.

Zestaw inteligentnych narzędzi GD&T

Analiza GD&T bazująca na algorytmach opisanych w normach ASME oraz ISO, zaawansowane możliwości określenia ramki baz wymiarowych (obsługa szyków cech bazowych, baz złożonych oraz baz cząstkowych), obsługa modyfikatorów baz oraz stref tolerancji, zaawansowane funkcje strefy tolerancji (promieniowe, prostokątne, nierówne dwustronne i jednostronne) i nie tylko.

Zestaw narzędzi do raportowania

Zorientowany na przeglądanie wyników kontroli proces raportowania, który obejmuje narzędzie Przeglądarka wyników kontroli, widoki kontroli, dynamicznie aktualizowane tabele i zrzuty, automatyczne generowanie raportów, narzędzie Edytor raportów do dostosowywania zawartości i układu raportów oraz eksport do formatów PDF, Excel, Word i HTML.

Tryb symulacji do przygotowania projektu offline

Konfiguracja projektu bez sprzętu pomiarowego przez symulację danych chmury punktów i mierzonych punktów, procesu pomiaru oraz ruchu elementów maszyny współrzędnościowej CNC.

Powtarzalne procedury przy pomiarach wieloczęściowych

Format projektów zawierających dużą liczbę pomiarów, funkcja Odtwórz inspekcję do automatycznego odtwarzania procesu pomiaru, uniwersalny edytor sekwencji przeznaczony do maszyn współrzędnościowych CNC i przenośnych urządzeń pomiarowych.

Zestaw narzędzi do kontroli statystycznej procesu (SPC)

Narzędzie SPC, które umożliwia automatyczne obliczanie i aktualizowanie bazy danych ze statystykami części dotyczącymi wymiarów obiektów i odchyłek powierzchni. Udostępnia wykresy trendów, statystyczne mapy kolorów i powiązane narzędzia do analizy.

Opcja   Translatory natywnych plików CAD

Opcjonalne translatory używane do importowania modeli CAD z powiązanymi z nimi informacjami o wytwarzaniu produktu (PMI) tworzonych w profesjonalnych rozwiązaniach CAD: CATIA V6/V5, CATIA V4*, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor* i SolidWorks.

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

 

Opcja   Pomiar profilu płata

Opcjonalne rozwiązanie do kompleksowej analizy wymiarowej łopatek turbin, śmigła wentylatora i sprężarki.

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

 

Roczne wsparcie / obsługa techniczna

  • Nowe główne wersje oprogramowania PolyWorks wprowadzone w ciągu roku.
  • Miesięczne wersje pośrednie, które zawierają ulepszenia oprogramowania, poprawki błędów i aktualizacje wtyczek.
  • Pomoc ze strony naszego zespołu wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
  • Uzyskaj dostęp do platformy online MyPolyWorks.