Pakiety

  PREMIUM STANDARD

Przenośne urządzenia pomiarowe do skanowania chmur punktów

Wszystkie dostępne wtyczki do skanowania chmury punktów i funkcje importu różnych natywnych formatów plików chmur punktów dla laserowych skanerów liniowych, skanerów światła strukturalnego, skanerów siatek sferycznych o dużym zasięgu i innych.

Przenośne urządzenia pomiarowe do pomiaru sondą

Wszystkie dostępne wtyczki przeznaczone dla ramion pomiarowych, sond optycznych, trakerów laserowych, ręcznych maszyn współrzędnościowych i teodolitów.

Tworzenie siatek o wysokiej jakości w czasie rzeczywistym (Real-time quality meshing) oraz tworzenie siatek z chmur punktów offline

Przekształcanie zeskanowanych chmur punktów w modele polygonowe za pomocą tworzenia siatek o wysokiej jakości w czasie rzeczywistym na potrzeby przetwarzania sieciowego podczas skanowania laserowego części oraz tworzenia siatek w trybie offline na podstawie plików danych chmur punktów.

Edycja polygonalna

Kompletny zestaw narzędzi do edycji polygonów, umożliwiający naprawę i optymalizację niedoskonale zeskanowanych geometrii oraz zastosowanie operacji CAD na modelach polygonowych.

Szkicowanie parametryczne

Parametryczny proces szkicowania 2D służący do tworzenia szkiców przez zdefiniowanie płaszczyzn szkicu, obliczanie optymalnych obrysów szkicu na podstawie zeskanowanej geometrii, a następnie wskazywanie i dopasowywanie elementów i wymiarów szkicu przy użyciu naprowadzania obrysu szkicu i dodatków pozwalających na import szkiców PolyWorks do profesjonalnych rozwiązań CAD (CATIA V6/V5, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor i SolidWorks).

Przetwarzanie powierzchni NURBS

Proces przetwarzania powierzchni NURBS umożliwiający dopasowanie optymalnej sieci powierzchni NURBS do zeskanowanego modelu polygonowego. Obejmuje on automatyczne i interaktywne tworzenie sieci krzywych, wsparcie łat N-bocznych i połączeń typu T, automatyczne dopasowanie powierzchni NURBS z ciągłością G2/G1/G0 i nie tylko.

 

Roczne wsparcie / obsługa techniczna

  • Miesięczne wersje pośrednie, które zawierają ulepszenia oprogramowania, poprawki błędów i aktualizacje wtyczek.
  • Pomoc ze strony naszego zespołu wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
  • Uzyskaj dostęp do platformy online MyPolyWorks.