แพ็คเกจที่รองรับ

  PREMIUM STANDARD

เครื่องมือสแกนข้อมูล point cloud สำหรับ Portable Metrology 

ซอฟต์แวร์มีความสามารถในการรองรับฟอร์แมตของข้อมูลสแกนชนิดต่างๆที่ได้จากทั้ง laser line scanners, fringe-projection digitizers, long-range spherical grid scanners และอื่นๆ

เครื่องมือวัดแบบ single-point สำหรับ Portable Metrology 

รองรับการเชื่อมต่อ หรือ plug-ins เครื่องมือวัดทุกรูปแบบ เช่น articulated arms, หัววัดแบบ optic, laser trackers, เครื่อง CMM แบบ manual และ theodolites

การทำ Meshing ที่มีคุณภาพแบบ Real-time และการทำ Meshing Point cloud แบบ Offline (มาตรฐานและพรีเมียม) 

การแปลงข้อมูลจากข้อมูลสแกนให้กลายเป็น polygonal model รวมถึงการสแกนและแปลงเป็น mesh ในทันทีขณะที่เลเซอร์ทำการสแกน เรียกว่า real-time quality meshing และการแปลงผิวแบบ offline โดยการนำข้อมูลที่สแกนไว้แล้วมา merge ให้เป็น polygonal model ทีหลัง

การแก้ไข Polygon

เป็นเครื่องมือที่สมบรูณ์แบบสำหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข บนผิว Polygonal model

การสร้าง Parametric Sketching

การสร้างแบบร่างสองมิติ 2D Sketching ที่มี parametric ในตัว สร้างโดยการเลือกระราบในการ sketch การคำนวณเส้น sketch outline จากรูปทรงเรขาคณิตจากข้อมูลสแกน จากนั้นสร้างและฟิตเส้น sketch และหาขนาด dimension ที่ปรับผ่านเส้น sketch outline และส่งออกเส้น sketch สู่ โปรแกรม CAD ต่าง ๆ เช่น (CATIA V6/V5, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor และ SolidWorks

การสร้าง NURBS Surface

ขั้นตอนการทำ NURBS surfacing คือการฟิต NURBS surface บน polygonal model รวมถึงการสร้างโครงข่ายของเส้น curves, รองรับ N-sided patches และ T-junctions, สามารถกำหนดเงื่อนไข ในการฟิตติ้งโดยอัตโนมัติให้เป็น G2/G1/G0 และอื่น ๆ

 

การสนับสนุน/การบำรุงรักษาหนึ่งปี

  • ได้รับการอัพเกรดซอฟต์แวร์ฟรีตลอดปี
  • ได้รับการอัพเกรดรายเดือน เช่น มีการแก้ไข bug และอัพเกรด plug-in ต่าง ๆ
  • ได้รับการช่วยเหลือจากทีมช่วยเหลือด้านเทคนิคทางอีเมลล์และโทรศัพท์
  • เข้าถึงฮับออนไลน์ MyPolyWorks