Events and Webinars

 
สัมมนา
กิจกรรมแบบตัวต่อตัว

มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการวัด 3 มิติของคุณ และเรียนรู้ว่า PolyWorks® จะช่วยให้คุณและทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้ข้อมูลการวัดขนาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร 

จ. ชลบุรี ประเทศไทย
พฤษภาคม 29, 2024
งานแสดงสินค้า
กิจกรรมแบบตัวต่อตัว

ผู้แสดงสินค้า: PolyWorks Thailand
บูธ: 41

ประเทศเวียดนาม
มิถุนายน 19, 2024 - มิถุนายน 21, 2024
งานแสดงสินค้า
กิจกรรมแบบตัวต่อตัว

ผู้แสดงสินค้า:  PolyWorks Thailand
บูธ: รอยืนยัน

กรุงเทพ, ประเทศไทย
พฤศจิกายน 20, 2024 - พฤศจิกายน 23, 2024
งานแสดงสินค้า
กิจกรรมแบบตัวต่อตัว

ผู้แสดงสินค้า:  PolyWorks Thailand
บูธ: รอยืนยัน

จาการ์ตา, อินโดนีเซีย
ธันวาคม 4, 2024 - ธันวาคม 7, 2024
บันทึกการประชุม

ค้นพบว่าวงจรชีวิตของข้อมูลโปรเจ็กต์การตรวจวัดที่ได้มาจากระบบนิเวศดิจิทัลของ PolyWorks นั้น ช่วยเร่งขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบ CAD ได้โดยอัตโนมัติ และช่วยสร้างความชำนาญที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวภายในองค์กรการผลิตได้อย่างไร

บันทึกการประชุม

สำรวจวิธีที่บริษัทผู้ผลิตค่อยๆ ปรับใช้ระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับการวัด 3 มิติ PolyWorks 3D เพื่อไม่ให้รบกวนการปฏิบัติงาน และได้รับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล

บันทึกการประชุม

โลกปฏิวัติไปสู่ระบบดิจิทัลแล้ว ดังนั้น การแปลงกระบวนการผลิตเป็นระบบดิจิทัลควรเป็นขั้นต่อไป ดูวิธีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงและทำความเข้าใจว่าโซลูชันระดับองค์กรของ PolyWorks® จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและเพิ่มมูลค่าให้กับความเชี่ยวชาญของคุณโดยตรงได้อย่างไร

บันทึกการประชุม

เรียนรู้ประโยชน์ของการผสานรวม PolyWorks® เข้ากับสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณ

บันทึกการประชุม

พบกับงานก่อนการผลิตสามแบบที่จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจากนวัตกรรมล่าสุดของเรา

บันทึกการประชุม

มาสำรวจกันว่า PolyWorks® สามารถทำอะไรได้