PolyWorks® 2015 เพิ่ม Plug-in ใหม่ สำหรับ Surphaser Long-Range Laser Scanner

PolyWorks® 2015 เพิ่ม Plug-in ใหม่ สำหรับ Surphaser Long-Range Laser Scanner

 

InnovMetric Software Inc. มีความยินดีที่จะประกาศให้ท่านทราบว่า ด้วย Polyworks 2015 IR7 ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นการสแกนโดยการ plug-in เชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Surphaser HSX long-range laser scanning ได้แล้วซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Basis Software และด้วย PolyWorks 2015 IR7 นี้ท่านสามารถเลือกใช้เครื่อง Surphaser ได้โดยตรง ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการทำงานดังนี้ :

  • แสดงภาพการสแกนของเลเซอร์สแกน
  • เลือกปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ต้องการในหน้าแสดงภาพ และกำหนดค่าพารามิเตอร์ของการสแกน ก่อนที่จะมีการเริ่มคำสั่งสแกนงานจริง
  • หลังจากสแกนผิวของชิ้นงานตามค่าพารามิเตอร์ที่ปรับก่อนหน้านี้แล้ว ซอฟต์แวร์จะทำการปรับ alignment targets ที่แสดงใน scanned data point ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นท่านสามารถเลือกได้ว่าจะสแกนใหม่เพื่อปรับค่าให้ละเอียดขึ้นและมีค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้นได้ หรือใช้ข้อมูลสแกนเดิม
  • Basis Software มีกล่อง Toolbox ที่มีตัวช่วยกรองในการสแกนหลายอย่างในการที่จะไปช่วยลด noise หรือข้อมูลสแกนที่ฟุ้งกระจาย และไม่ถูกต้องออกได้เป็นอย่างดี
  • จากนั้นจะส่งต่อข้อมูลสแกนเข้ามาใน PolyWorks และ จะทำการ align ให้โดยอัตโนมัติ จากการใช้ measure targets

การเพิ่ม plug-in กับ Surphaser นี้เป็นการรวมกันระหว่าง spherical grid Data object แบบใหม่ และเทคโนโลยีของ spherical grid meshing ที่อยู่ใน PolyWorks 2015 IR5 เป็นต้นไป ซึ่งสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความง่ายให้กับผู้ใช้ของ Surphaser ให้ใช้เครื่องสแกนได้ง่ายขึ้นในซอฟต์แวร์ PolyWorks. “ลูกค้าส่วนมากในอุตสาหกรรมอากาศยานที่เรา InnovMetric และ Basis Software ร่วมกันพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีให้การทำงานง่ายและดีขึ้น เรายินดีที่จะนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจสอบชิ้นงานประกอบขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีก” กล่าวโดย Marc Soucy, ประธานบริษัท InnovMetric Software

ท่านสามารถดาวน์โหลด PolyWorks 2015 IR7 ได้ใน Technical Support Zone ของ InnovMetric เว็บไซต์

 

เกี่ยวกับ InnovMetric Software

InnovMetric ก่อตั้งในปี พ.ศ. 1994 และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Quebec ประเทศแคนาดา พร้อมกับบริษัทสาขาต่าง ๆที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก InnovMetric Software Inc. เป็นผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สากลที่ใช้ในการตรวจสอบแบบ 3D ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple, และอื่นๆ อีกมาก ที่ใช้และเชื่อมั่นในซอฟต์แวร์ PolyWorks® นอกจากนี้ InnovMetric ยังเป็นผู้นำด้านการพัฒนา การบริการและหาเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเทคโนโลยีการวัด 3D สำหรับงานวิศวกรรมและการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆอีกด้วย

และด้วยสาขาต่าง ๆ รวมถึงพันธมิตรทางการค้าของเรา ณ วันนี้ เรามีพนักงานมากกว่า 200 คน จาก 8 ประเทศหลัก คือ แคนาดา สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ไทย ญี่ปุ่น บราซิล และฝรั่งเศส