ข้อกำหนดทางเทคนิค

ซอฟตแวร์ CAD ที่รองรับ


ส่วนเสริม PolyWorks|PMI+Loop™ ทำงานเข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม CAD ดังต่อไปนี้:

  • PTC® Creo® 5.0 (ตั้งแต่รุ่น 5.0.6.0 ขึ้นไป), 7.0 (ตั้งแต่รุ่น 7.0.3.0 ขึ้นไป), 8.0 (ตั้งแต่รุ่น 8.0.5.0 ขึ้นไป), 9.0, 10.0
  • Siemens NX™ 12 (ตั้งแต่รุ่น 12.0.2 ขึ้นไป) 1847 Series 1872 Series 1899 Series 1926 Series 1953 Series 1980 Series 2007 Series 2206 Series และ 2212 Series ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน PMI ของ Siemens และผลิตภัณฑ์ ต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม Drafting Model Based Definition (สำหรับ NX 1899 Series หรือใหม่กว่า) Programming Tools และ Validation NX add-on
  • SOLIDWORKS® 2019 ถึง 2023 ทั้งหมดต้องการใบอนุญาต SOLIDWORKS MBD