Zwiększanie wartości swoich danych pomiarowych 3D

Wdrożenie odpowiednich narzędzi i procesów cyfrowych pozwala producentom znacznie lepiej wykorzystywać swoje dane pomiarowe 3D.

Zarządzanie danymi i łączność cyfrowa

Zwiększanie wartości swoich danych pomiarowych 3D

 

Zarządzanie danymi i łączność cyfrowa

Zwiększanie wartości swoich danych pomiarowych 3D

 

Wdrożenie odpowiednich narzędzi i procesów cyfrowych pozwala producentom znacznie lepiej wykorzystywać swoje dane pomiarowe 3D.


Duże innowacje w zakresie sprzętu i oprogramowania do pomiarów 3D poczynione w ciągu ostatnich 20 lat przyczyniły się do powszechnego wykorzystania tych technologii w produkcji. W fazie projektowania produktu technologie te zmniejszyły liczbę prototypów i iteracji potrzebnych do opracowania funkcjonalnych narzędzi produkcyjnych. Natomiast w fazie przedprodukcyjnej wspomagają dopracowywanie produktu i przyspieszanie procesu montażu. W fazie produkcji umożliwiają wykrywanie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z produkcją. Te korzyści to nie byle co.

Biorąc pod uwagę wyjątkową wartość, jaką pomiary 3D zapewniają procesom projektowania i produkcji, zaskakujący jest fakt, że procesy pomiarowe 3D od dekad pozostają praktycznie bez zmian. Wciąż wykorzystywana jest w nich ręczna wymiana plików i folderów. W rzeczywistości raporty z inspekcji i projekty są udostępniane przez ręczne kopiowanie ich na dyski sieciowe lub karty pamięci USB. Nawet jeżeli w systemie wykorzystywana jest baza danych, w założeniu ułatwiająca udostępnianie, nadal przesyłane do niej są ogromne pliki, co nie przyspiesza transferów danych. A wolny transfer danych oznacza wolniejszą produkcję.

Wiele działów produkcyjnych potrzebuje częstego dostępu do danych pomiarowych 3D, ale zwykle sposób uzyskiwania do nich dostępu jest mało wydajny. Choć metody te działają, w obecnych czasach jest wiele innych i lepszych, rozwiązań. Czy technologie cyfrowe mogą rozwiązać ten problem i zwiększyć wartość danych pomiarowych 3D? Oczywiście!

Trzy etapy znaczącego zwiększania wartości danych pomiarowych 3D

 

Pierwszym krokiem powinno być utworzenie firmowego systemu zarządzania danymi pomiarowymi 3D

Dlaczego jest to takie ważne? W zasadzie, dlatego że pierwszym problemem, który musimy rozwiązać jest dostęp do danych. Właściwy system zarządzania danymi może wyeliminować blokady i przyspieszyć produkcję.

A na pewno w tej chwili istnieją wąskie gardła. Zgodnie z raportem McKinsey pracownicy poświęcają średnio 1,8 godz. dziennie lub 9,3 godz. tygodniowo na wyszukiwanie i gromadzenie informacji. Badanie firmy InnovMetric przeprowadzone wśród operatorów kontroli jakości wykazało, że średnio spędzają oni ponad trzy godziny tygodniowo na wyszukiwaniu, porządkowaniu i udostępnianiu współpracownikom plików projektów inspekcji. Udostępnianie projektów stanowi ogromną część schematu pracy. Typowy proces produkcji wysokoseryjnej wiąże się z zarządzaniem i udostępnianiem setek projektów inspekcji tygodniowo.

System zarządzania danymi sprawia, że dane pomiarowe 3D są równie łatwo dostępne, jak w skrzynce pocztowej. Umożliwia on:

 • automatyzację zarządzania plikami;

 • zapewnienie bezpieczeństwa danych i ich integralności przez centralizację danych i wdrożenie strategii tworzenia kopii zapasowych;

 • ułatwienie wyszukiwania projektów pomiaru 3D przez wprowadzanie słów kluczowych w wyszukiwarce, eliminując konieczność ręcznego przeglądania plików;

 • zarządzanie uprawnieniami pozwalającymi kontrolować, kto ma dostęp i co może robić z danymi.

Aby jeszcze bardziej poprawić dostęp do danych, wiele systemów zarządzania danymi oferuje też dostęp do danych za pośrednictwem przeglądarek internetowych i aplikacji mobilnych. Wyobraź sobie otwieranie projektu pomiaru 3D na dowolnej platformie z każdego miejsca! Nareszcie możemy korzystać z technologii użytkowych w pomiarach 3D. Dzięki temu możliwe jest też zintegrowanie komunikacji cyfrowej w procesach produkcyjnych. Na przykład każda osoba z organizacji może łatwo udostępniać dane pomiarowe 3D za pośrednictwem poczty e-mail lub czatu, które odbiorca będzie mógł potem otworzyć w swojej przeglądarce internetowej jednym kliknięciem.

Ułatwiając udostępnianie danych pomiarowych 3D i umożliwiając komunikację cyfrową, system zarządzania danymi usprawnia opracowywanie produktów, fazę przedprodukcyjną i produkcyjną, ponieważ pozwala na:

 • szybsze rozwiązywanie problemów produkcyjnych z wykorzystaniem mniejszej liczby iteracji,

 • lepszą współpracę poszczególnych działów,

 • łatwiejszą współpracę z dostawcami zewnętrznymi,

 • reagowanie w czasie rzeczywistym.

 

Drugim etapem jest wdrożenie strategii zarządzania metadanymi

Metadane to najważniejsze dane procesu dotyczące części. Opisują one kontekst projektu (numer części, numer rysunku itp.), określają sposób wytworzenia części (numer seryjny, numer linii produkcyjnej itd.) oraz wskazują metody pomiaru części (nazwa operatora, identyfikator przyrządu pomiarowego itp.). Producenci powinni określić informacje, które chcą przechowywać w postaci metadanych w systemie zarządzania danymi i kontrolować ich jakość.

Metadane zwiększają szybkość uzyskiwania dostępu do danych pomiarowych 3D:

 • Pracownicy mogą znaleźć projekt inspekcji w zaledwie 15–30 sekund, a nie jak poprzednio poszukiwać go przez, aż 5–15 minut. Wprowadzenie jednego lub dwóch szczegółów projektu, np. numeru seryjnego i numeru części, pozwala użytkownikom na szybkie znalezienie żądanych danych.

 • Metadane są wykorzystywane w analizie przyczyn źródłowych do identyfikowania i rozwiązywania problemów produkcyjnych. Na przykład porównanie jakości części wyprodukowanych przez dwóch dostawców jest możliwe, tylko jeżeli pomierzone części są powiązane z odpowiednim dostawcą.

 

Trzecim etapem jest otwarcie dostępu dla wszystkich użytkowników systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM)

Systemy PLM służą do zarządzania całym cyklem życia produktu przez integrację danych, procesów, systemów i osób oraz dostarczanie infrastruktury informacji o produkcie. Wykorzystując system zarządzania danymi, który zapewnia trwałe adresy URL, tj. konkretne adresy do danego zasobu w sieci, możliwe jest wstawianie hiperłączy do elementów PLM pojedynczych części lub zestawów i za pomocą jednego kliknięcia uzyskiwanie dostępu do powiązanych danych pomiarowych 3D oraz wyników w przeglądarce internetowej.

Integracja danych pomiarowych 3D z cyfrowymi procesami PLM przyspiesza opracowywanie produktu i wpływa na poprawę jego jakości. Przykładowo inżynierowie produkcji mogą używać danych pomiarowych 3D do rozwiązywania problemów przy projektowaniu i produkcji, sprawdzania powodzenia lub niepowodzenia poprawki, a także dokumentowania przyczyn wprowadzenia zmian projektowych. Możliwe jest również poprawienie skuteczności istniejących procesów zatwierdzania opartych na PLM przez połączenie wersji CAD z odpowiednimi danymi pomiarowymi 3D. Dane pomiarowe 3D pozwalają też projektantom na analizowanie bieżącego procesu produkcyjnego w celu usprawnienia kolejnego produktu.

Dlaczego warto przeprowadzić transformację cyfrową w procesach pomiarów 3D?

Wdrożenie systemu zarządzania danymi, niestandardowej strategii gromadzenia metadanych i cyfrowej łączności z systemem PLM pozwoli na wykorzystywanie danych pomiarowych 3D w procesach projektowania i produkcji. Oto cztery podstawowe powody, dla których organizacje produkcyjne powinny rozważyć przeprowadzenie cyfrowej transformacji w swoich procesach pomiarowych 3D:

Build an initial success

Osiąganie wstępnego sukcesu

 • Zdrowy rozsądek podpowiada, że organizacje powinny się skupić na niedrogich projektach o szybkim zwrocie z inwestycji. Łatwo realizowane projekty to szybki zarobek. Wdrażając system zarządzania danymi pomiarowymi 3D, taki jak PolyWorks|DataLoop™ firmy InnovMetric, organizacje mogą osiągnąć szybki zwrot z inwestycji dzięki znacznemu wzrostowi produktywności. Rozpoczęcie od łatwego projektu, który zapewni konkretne korzyści i doskonały zwrot z inwestycji, będzie najlepszym sposobem motywującym pracowników do cyfrowej transformacji.
Minimize business risks

Minimalizowanie ryzyka biznesowego

 • Organizacje mogą stopniowo wdrażać trzy powyższe etapy cyfrowej transformacji, w wielu fazach, ponieważ są one od siebie niezależne, minimalizując tym samym możliwe przerwy działalności i dając zespołom czas na opanowanie nowych umiejętności.
Create a structuring framework

Tworzenie uporządkowanej struktury

 • Stałe adresy URL generowane przez system zarządzania danymi umożliwiają cyfrową wymianę między zespołami, których członkowie mogą do siebie przesyłać wiadomości z osadzonymi danymi pomiarowymi 3D.
 • Dostęp z poziomu przeglądarek internetowych, urządzeń przenośnych i rozwiązań PLM daje wszystkim osobom z organizacji dostęp do danych pomiarowych 3D, bez względu na to, z jakiego są działu.
Increase data quality

Zwiększanie jakości danych

 • Dostępność wyników pomiarów w 3D, a nie tradycyjnych raportach 2D, pozwala pracownikom na analizowanie problemów wymiarowych z różnych perspektyw przy użyciu projektów inspekcji zawierających wiele informacji.
 • Wykorzystując cyfrowego bliźniaka zeskanowanych części, można dodawać kolejne pomiary jednej lub wielu części, aby umożliwić szczegółową analizę problematycznych obszarów.
 • Wdrożenie systemu zarządzania danymi gwarantuje używanie zawsze najnowszej wersji projektu.
Build an initial success

Osiąganie wstępnego sukcesu

 • Zdrowy rozsądek podpowiada, że organizacje powinny się skupić na niedrogich projektach o szybkim zwrocie z inwestycji. Łatwo realizowane projekty to szybki zarobek. Wdrażając system zarządzania danymi pomiarowymi 3D, taki jak PolyWorks|DataLoop™ firmy InnovMetric, organizacje mogą osiągnąć szybki zwrot z inwestycji dzięki znacznemu wzrostowi produktywności. Rozpoczęcie od łatwego projektu, który zapewni konkretne korzyści i doskonały zwrot z inwestycji, będzie najlepszym sposobem motywującym pracowników do cyfrowej transformacji.

 

Minimize business risks

Minimalizowanie ryzyka biznesowego

 • Organizacje mogą stopniowo wdrażać trzy powyższe etapy cyfrowej transformacji, w wielu fazach, ponieważ są one od siebie niezależne, minimalizując tym samym możliwe przerwy działalności i dając zespołom czas na opanowanie nowych umiejętności.

 

Create a structuring framework

Tworzenie uporządkowanej struktury

 • Stałe adresy URL generowane przez system zarządzania danymi umożliwiają cyfrową wymianę między zespołami, których członkowie mogą do siebie przesyłać wiadomości z osadzonymi danymi pomiarowymi 3D.
 • Dostęp z poziomu przeglądarek internetowych, urządzeń przenośnych i rozwiązań PLM daje wszystkim osobom z organizacji dostęp do danych pomiarowych 3D, bez względu na to, z jakiego są działu.

 

Increase data quality

Zwiększanie jakości danych

 • Dostępność wyników pomiarów w 3D, a nie tradycyjnych raportach 2D, pozwala pracownikom na analizowanie problemów wymiarowych z różnych perspektyw przy użyciu projektów inspekcji zawierających wiele informacji.
 • Wykorzystując cyfrowego bliźniaka zeskanowanych części, można dodawać kolejne pomiary jednej lub wielu części, aby umożliwić szczegółową analizę problematycznych obszarów.
 • Wdrożenie systemu zarządzania danymi gwarantuje używanie zawsze najnowszej wersji projektu.

Takie rozwiązanie już istnieje

Niezawodne i sprawdzone rozwiązania, które dostarczają nowoczesne procesy pomiarowe 3D już istnieją. Dzięki nowoczesnemu systemowi zarządzania danymi pomiarów 3D, który pozwala na scentralizowanie danych pomiarowych 3D i zapewnia łatwy dostęp do nich, cyfrowy ekosystem PolyWorks® znacząco zwiększa wartość danych pomiarowych 3D w organizacjach produkcyjnych

Bezproblemowe udostępnianie danych jest potrzebne w każdej organizacji. Producenci potrzebują dostępu do danych pomiarowych 3D, a aby zapewnić najlepsze wyniki, potrzebują go szybko. Wartość danych pomiarowych 3D jest tym większa, im szybszy jest do nich dostęp.