Events and Webinars

 
Filter

ยังไม่มีกิจกรรมในเร็วๆ นี้ ระหว่างนี้ คุณสามารถเข้าไปดูบันทึกภาพกิจกรรมของเราได้

บันทึกการประชุม

การตรวจวัดขนาดเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิตในระยะยาว แม้ว่าจะมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด แต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นได้หลังจากส่งมอบ ข้อมูลการวัด 3 มิติในอดีตคือสิ่งที่พลิกโฉมการทำงานอย่างแท้จริง เพราะช่วยให้ตรวจเจอปัญหาอย่างรวดเร็ว วางแผนซ่อมแซม ปรับปรุงการออกแบบในอนาคต และป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินจากการเคลมภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

บันทึกการประชุม

ค้นพบว่าเวิร์กโฟลว์ Gauge R&R ในเวอร์ชันล่าสุดของ PolyWorks|Inspector™ จะช่วยให้คุณรับรองผลและปรับปรุงกระบวนการวัด 3 มิติของคุณผ่านทางแพลตฟอร์มการวัดเอนกประสงค์ได้อย่างไร

บันทึกการประชุม

เรียนรู้วิธีผสานรวมโมเดล CAD ฉบับแก้ไขกับข้อมูล Product Manufacturing Information (PMI) ที่มีอยู่ภายในแม่แบบการวัดชิ้นนั้นๆ ใน PolyWorks|Inspector™ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แทนการใช้เวลาหลายชั่วโมง โดยการใช้โซลูชัน PolyWorks|PMI+Loop™ MBD สำหรับซอฟต์แวร์ CAD

บันทึกการประชุม

เรียนรู้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะวัดชิ้นส่วนขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสแกนตามคำแนะนำ near-me guidance, รีวิวดูผลการตรวจวัดบนชิ้นงานที่วัดได้โดยตรง ตลอดจนทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกที่ผ่านโปรแกรม MS Teams โดยใช้แว่นอัจฉริยะ Microsoft HoloLens และ PolyWorks|AR™ 2023 ได้อย่างไร

บันทึกการประชุม

ค้นพบว่าวงจรชีวิตของข้อมูลโปรเจ็กต์การตรวจวัดที่ได้มาจากระบบนิเวศดิจิทัลของ PolyWorks นั้น ช่วยเร่งขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบ CAD ได้โดยอัตโนมัติ และช่วยสร้างความชำนาญที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวภายในองค์กรการผลิตได้อย่างไร

บันทึกการประชุม

ศึกษาวิธีตรวจวัดหลายชิ้นงานแบบ Feature-based โดยไม่มี CAD ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ Probing Guidance และ Feature Scanning Guidance และ Automatic Feature Extraction ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเทคโนโลยีนำทางที่ได้จาก PolyWorks|Inspector™ 2022

บันทึกการประชุม

ดูวิธีปรับปรุงลำดับการวัด CNN CMM แบบ 3 แกน ที่ปราศจากการชนกันสำหรับหัวโพรบ Renishaw PH20 โดยรวมการเคลื่อนที่แบบ 5 แกนและการตรวจวัดด้วยโพรบ "แบบหัวสัมผัส" เข้าไปในกระบวนการ

บันทึกการประชุม

ดูวิธีการวัดที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการตรวจวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแสดงลูกศรชี้ใน Guidance Arrow จุดที่ตรวจวัด และฟังก์ชันการตรวจวัดทั่วไปให้เห็นอย่างชัดเจนตรงหน้าโดยใช้แว่นอัจฉริยะ Microsoft HoloLens และ PolyWorks|AR™ 2022

บันทึกการประชุม

สำรวจวิธีที่บริษัทผู้ผลิตค่อยๆ ปรับใช้ระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับการวัด 3 มิติ PolyWorks 3D เพื่อไม่ให้รบกวนการปฏิบัติงาน และได้รับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล

บันทึกการประชุม

โลกปฏิวัติไปสู่ระบบดิจิทัลแล้ว ดังนั้น การแปลงกระบวนการผลิตเป็นระบบดิจิทัลควรเป็นขั้นต่อไป ดูวิธีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงและทำความเข้าใจว่าโซลูชันระดับองค์กรของ PolyWorks® จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและเพิ่มมูลค่าให้กับความเชี่ยวชาญของคุณโดยตรงได้อย่างไร