ข้อมูลเฉพาะด้านเทคนิค

ระบบที่รองรับ

ระบบขั้นต่ำที่รองรับ*

 • CPU: Dual-core CPU
 • RAM: 4 GB
 • Graphics cards: Hardware-accelerated, professional OpenGL Graphics card (NVIDIA certified cards and drivers) ที่ประกอบด้วย memory 1 GB)
 • Operation System: 64-bit Windows 10, Professional Edition
 • อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ: Mouse แบบลูกกลิ้ง และปุ่มคลิกซ้ายขวา

  

* ระบบขั้นต่ำเหล่านี้เพียงพอที่จะใช้งานกับเครื่องมือแบบ single-point และรองรับ CAD model ที่มีไฟล์ขนาดไม่เกิน 50 MB

ระบบขั้นต่ำที่แนะนำ**

 • CPU: Quad-core CPU
 • RAM: 32 GB
 • Graphics card: NVIDIA Quadro series graphic card ที่ประกอบไปด้วย memory 2GB (NVIDIA certified cards and drivers)
 • Operation System: 64-bit Windows 10, Professional Edition
 • อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ: Mouse แบบลูกกลิ้ง และปุ่มคลิกซ้ายขวา

 

** ระบบที่แนะนำนี้จะรองรับการทำงานใน PolyWorks ที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ เช่น Import ไฟล์ CAD ที่มีขนาดใหญ่ หรือรองรับข้อมูลสแกนแบบ high resolution หากคุณมีคำถามสงสัย เรื่องของสเปคเครื่อง และระบบ ที่ทำงานดีที่สุดของแต่ละชนิด กรุณาติดต่อทีมงานด้านเทคนิคของเรา

 • Arms: Faro, Hexagon/Romer, Nikon, Mitutoyo, CimCore, Kreon, RPS Metrology, Tomelleri-SpaceArms, TTS Vectoron
 • Handheld, optically tracked devices: Aicon, Creaform, Geodetic, Keyence, Metronor, Nikon, NDI, Zeiss
 • Laser trackers: API, Faro, Leica
 • Manual CMMs: I++, Deva, MZ1060, Renishaw, Samsoft, Wenzel
 • CNC CMM controllers, ผ่าน driver ตรง : Brown & Sharpe, Coord3, DEA, Leitz, LK, Mitutoyo, Pantec, Sb-Elektronik, Wenzel
 • CNC CMM controllers, ผ่าน Zeiss CMM-OS: Zeiss
 • CNC CMM controllers, ผ่าน I++: All brands
 • Theodolites: Leica TDRA6000
 • Creaform (VXscan)
 • Faro (3D Imager, Laser Line Probe)
 • Hexagon (PC-DMIS Scanning, Romer Absolute Arm for Scanning)
 • I++ (Hexagon, Zeiss)
 • Konica-Minolta (RANGE7)
 • KREON (Scanner)
 • Laser Design (Surveyor Scanner)
 • Leica (Absolute Scanner, T-Scan)
 • Mitutoyo (Scanner)
 • NDI (ScanTRAK)
 • Nikon (Laser Radar, Scanner)
 • Perceptron (ScanWorks)
 • Surphaser
 • TTS Vectoron (Scanner)
 • Zeiss (L-Scan, Probe Scanner, T-Scan)

38 รูปแบบของ point cloud ที่อธิบายในรูปแบบ planar grids/meshes, line scans, spherical grids, รวมถึง point clouds ที่ไม่ได้ถูกจัดระเบียบ

 • CATIA V6/V5/V4
 • NX (UG)
 • Creo (Pro/E)
 • Inventor
 • SolidWorks
 • ACIS
 • IGES
 • JT
 • Parasolid
 • STEP
 • VDA-FS
 •  จีน
 •  เช็ค
 •  อังกฤษ
 •  ฝรั่งเศส
 •  เยอรมัน
 •  ฮังการี
 •  อิตาลี
 •  ญี่ปุ่น เกาหลี
 •  โพลิช
 •  โปรตุเกส
 •  รัสเซีย
 •  สเปน

NVIDIA graphics cards และ drivers ที่ได้รับการรับรองสำหรับ PolyWorks 2020, 2019, และ 2018

64-bit

  Card Win10 x64 Win8 x64 Win7 x64
Quadro RTX 4000, 5000, 6000 and 8000 451.77 431.86 431.86
Quadro P6000, P5000, P4000, P2000 and P2200
M6000, M5000, M4000 and M2000
K5200, K4200, K2200, K620 and K420
K5000, K4000, K2000 and K6000

32-bit

  Card Win10 x32 Win8 x32 Win7 x32
Quadro P6000, P5000, P4000 and P2000 390.77 390.77 390.77
M6000, M5000, M4000 and M2000
K5200, K4200, K2200, K620 and K420
K5000, K4000, K2000 and K6000