ข้อมูลเฉพาะด้านเทคนิค

ข้อกำหนดสำหรับระบบคอมพิวเตอร์

ความต้องการสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำ*

 • CPU: Dual-core CPU
 • RAM: 4 GB
 • กราฟิกการ์ด: กราฟิกการ์ด OpenGL ระดับมืออาชีพเร่งประสิทธิภาพด้วยฮาร์ดแวร์ พร้อมหน่วยความจำขนาด 1 GB
 • ระบบปฏิบัติการ: รุ่น Windows 11 หรือ 10 Professional ขนาด 64 บิต
 • อุปกรณ์ป้อนข้อมูล: เมาส์สองปุ่มแบบมีลูกกลิ้ง

  

*ข้อกำหนดเหล่านี้เพียงพอ หากคุณวางแผนที่จะใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบแบบจุดเดียวและขนาดไฟล์โมเดล CAD เล็กกว่า 50 MB

ความต้องการสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ**

 • CPU: Quad-core CPU
 • RAM: 32 GB
 • การ์ดจอ: NVIDIA RTX ระดับมืออาชีพ*** /
  การ์ดจอกลุ่ม Quadro series พร้อมหน่วยความจำอย่างน้อย 2 GB
 • ระบบปฏิบัติการ: รุ่น Windows 11 หรือ 10 Professional ขนาด 64 บิต
 • อุปกรณ์ป้อนข้อมูล: เมาส์สองปุ่มแบบมีลูกกลิ้ง

  

**การกำหนดค่านี้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย โดยส่งมอบสมรรถนะที่จำเป็นขณะนำเข้าโมเดล CAD ขนาดใหญ่หรือสแกนชิ้นส่วนขนาดใหญ่ด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกำหนดค่าระบบที่ดีที่สุดสำหรับประเภทการใช้งานของคุณ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา

*** ไม่แนะนำให้ใช้ GeForce RTX เนื่องจากไม่ใช่การ์ดจอระดับมืออาชีพ

อุปกรณ์การวัดแบบ single-point ทั้งหมดของ PolyWorks|Inspector™ สำหรับ arms, เครื่องมือวัดแบบมือถือ, เครื่อง laser tracker, CMM แบบ Manual CMM  และกล้องวัดมุมต่าง ๆ

ปลั๊กอินสำหรับเครื่องมือสแกน point cloud แบบ portable และรูปแบบไฟล์ point cloud ทั้งหมดที่นำเสนออยู่ใน PolyWorks|Inspector

ปลั๊กอินอุปกรณ์การรวบรวมข้อมูลการวัดทั้งหมดของ PolyWorks|Inspector

 • InnovMetric POL
 • InnovMetric PQK
 • JT
 • Nastran NAS
 • Wavefront OBJ
 • PLY
 • POL
 • STL
 • VRML 2.0
 • IGES
 • STEP
 • CATIA V5-6
 • NX
 • Creo
 • Inventor
 • SolidWorks
 • จีน (ตัวย่อและตัวเต็ม)
 • เช็ก
 • อังกฤษ
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • ฮังการี
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • รัสเซีย
 • สเปน