โซลูชันการรายงานอัจฉริยะที่ช่วยให้ผสานผลการตรวจวัดเข้ากับรายงาน Excel ที่กำหนดรูปแบบไว้ล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PolyWorks|ReportLoop™ คือโซลูชันการทำรีพอร์ตด้วย Excel ที่ช่วยให้คุณผสานข้อมูลการตรวจวัด 3 มิติเข้ากับแผ่นตรวจเช็คงานขององค์กรที่กำหนดรูปแบบไว้ล่วงหน้าได้อย่างชาญฉลาด และสามารถอัพเดตข้อมูลได้ โดยการเชื่อมโยงเซลล์ในแผ่นงานเข้ากับรายการต่าง ๆ เข้าไปใน PolyWorks|Inspector™ โดยตรง
 


เซลล์แผ่นตรวจเช็คงาน
เชื่อมโยงกับข้อมูลตรวจวัด

เชื่อมโยงเซลล์แผ่นตรวจเช็คงานใน Excel เข้ากับ PolyWorks|Inspector โปรเจ็กต์ คุณสมบัติของ piece, controls, control views, ตาราง table และภาพถ่าย snapshots.
 


อัพเดตแผ่นงาน
โดยอัตโนมัติ

แก้ไขโปรเจ็กต์การตรวจวัดที่รายงานในแผ่นตรวจงานเมื่อใดก็ได้ จากนั้นให้ PolyWorks|ReportLoop อัพเดตค่าในแผ่นตรวจงานโดยอัตโนมัติ
 


เหมาะสำหรับ
การปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร

เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยการหันมาใช้โซลูชันการออก report ฟรี ที่ทำงานร่วมกันได้กับ PolyWorks|Reviewer™ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตรวจสอบโปรเจ็กต์การตรวจวัด แบบฟรี
 

หากสนใจใน PolyWorks|ReportLoop™
ซึ่งเป็นโซลูชันการออก report อัจฉริยะ


ขอชมการสาธิต